Akreditovaný kozmetický kurz


Akreditovaný kozmetický kurz

20.04.2022
streda, štvrtok, piatok 10:00 - 16:00
790 €

Akreditovaný kozmetický kurz rozšírený

20.04.2022
streda, štvrtok, piatok 10:00 - 16:00
1190 €